KATÁ-s betéti társaságok, közkereseti társaságok, egyéni cégek és ügyvédi irodák áttérése a számviteli törvény hatálya alá a nyitómérleg könyvvizsgálata

KATÁ-s betéti társaságok, közkereseti társaságok, egyéni cégek és ügyvédi irodák áttérése a számviteli törvény hatálya alá

KÖNYVVIZSGÁLATI KÖTELEZETTSÉG VÁLTOZÁSA

A 2022. augusztus 9-én kihirdetett kormányrendelet szerint a 2022. augusztus 31-én még katás közkereseti társaság, betéti társaság, egyéni cég, ügyvédi iroda nem köteles a 2022.09.01-ei nyitó mérlegét könyvvizsgálóval ellenőriztetni.

A nyitómérleg kötelező könyvvizsgálata

Amennyiben 2022. augusztus 31-ig KATA adóalany betéti társasága, közkereseti társasága, egyéni cége, vagy ügyvédi irodája van, és továbbra is folytatni kívánja annak tevékenységét, akkor a számviteli törvény hatálya alá kerül vállalkozása.

Ekkor – az áttérést követő nappal, mint fordulónappal (2022. szeptember 01.) – nyitómérleget kell készíteni és azt könyvvizsgálóval ellenőriztetnie.

2000. évi C. törvény – a számvitelről 2.§ (4) bekezdése a következő módon rendelkezik:

„A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény hatálya alól e törvény hatálya alá átkerült (visszakerült), (1) bekezdés szerinti közkereseti társaságnak, betéti társaságnak, egyéni cégnek, valamint ügyvédi irodának – tételes leltározással alátámasztott – leltár alapján nyitó mérleget kell készítenie.

A nyitó mérlegbe az eszközöket piaci értéken, a kötelezettségeket a ténylegesen fizetendő, a céltartalékokat a számított, a törvény előírásainak megfelelő összegben, a saját tőkét az eszközök és a kötelezettségek (ideértve a céltartalékokat is) különbözetének összegében kell figyelembe venni.

A nyitó mérlegbe felvett eszközök és források értékének valódiságát könyvvizsgálóval kell ellenőriztetni.”

Amennyiben a fenti kötelezettségének teljesítésére könyvvizsgálóra van szüksége, kérem, keressenek bennünket:

asszisztencia@pannoniakonyvvizsgalo.hu

További információ könyvvizsgálati szolgáltatásunkról

2022. július 25.

gyor konyvvizsgalat molnar imre

Molnár Imre

ügyvezető igazgató

További tartalmak