Adóváltozások 2024

Néhány gondolatban, figyelemfelhívó jelleggel, csokorba szedtük azokat a megismert 2024-es adóváltozásokat, amelyek ügyfeleinket leginkább érintik.
Összefoglalónkban nem tértünk ki valamennyi adóváltozásra, azokat a változásokat helyeztük előtérbe, melyek ügyfeleink számára hasznosak lehetnek.

Társasági adó

Bejelentett részesedés
A bejelentett részesedések bejelentésére vonatkozó 75 napos jogvesztő határidőt oldja fel a törvénymódosítás egy rövid időtartam erejéig, és kitolja a bejelentés lehetőségét a 2023-as társasági adóbevallás benyújtásának határidejére. Így az adózó a 2023. december 31. napját megelőző napon bejelentett részesedésnek nem minősülő részesedését utólag bejelentheti az adóhatóságnak. Ezzel a részesedés későbbi elidegenítése akár adómentes is lehet.

Kutatás-fejlesztési tevékenység adókedvezménye
A törvénymódosítás egy új kutatás-fejlesztési támogatási jogcímet vezetett be, a már korábbi K+F adóelőnyök mellett. Az adókedvezményt alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés tevékenységére, valamint az ezekhez kapcsolódó tételesen felsorolt közvetlen költségekre lehet alkalmazni. A kedvezmény mértéke az elszámolható költség maximum 10%-a, amihez még további euró alapú felső határértékek kapcsolódnak.

Energiahatékonysági beruházás, felújítás adókedvezménye
Átalakul az energiahatékonysági beruházások, felújítások adókedvezményének rendszere. A törvénymódosítás pontosította az adókedvezmény igénybevételének feltételeit és bevezeti az alternatív beruházás, felújítás fogalmát annak érdekében, hogy az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás, felújítás adókedvezményének elszámolható költsége meghatározható legyen.

Személyi jövedelemadó

Béren kívüli egyes meghatározott juttatások
A jelenlegi szabályok szerint évente egyszer adhat a munkáltató csekély értékű ajándékot a minimálbér 10 százalékát meg nem haladó értékben. 2024-ben ez az összeg 26.680 Ft. A jövő évtől évente háromszor lehet ilyen juttatást biztosítani a munkavállalóknak (és akár a közeli hozzátartozóiknak is).

Adómentes juttatások
Adómentes juttatásnak minősül majd a juttató által vendéglátás keretében, üzleti ajándékként vagy csekély értékű ajándékként adott, a törvényben meghatározott borászati termék (palackozott, oltalmi megjelöléssel ellátott), azzal a kitétellel, hogy az ajándékozónak nyilvántartást kell vezetnie, amelyből megállapítható a beszerzés forrása és termék felhasználásának módja.

Újdonság az adómentes juttatások körében az induló vállalkozásban munkavállaló vagy vezető tisztségviselő által ingyenesen vagy kedvezményesen megszerezhető tagsági jogot megtestesítő részesedés (pl. üzletrész, részvény), abban az esetben, ha a megszerzett jogot vagy részvényt a szerző legalább 3 évig nem értékesíti. (Figyelem! Az üzletrész 3 éven túli értékesítésekor viszont adóalapot fog képezni.)

Az induló vállalkozás új fogalom a törvényben, olyan legfeljebb öt éve bejegyzett, tőzsdén nem jegyzett mikró- és kisvállalkozás, amely még nem osztott nyereséget, és nem egyesülés vagy szétválás útján jött létre.

Szociális hozzájárulási adó

2023. december 31-jétől nem érvényesíthető egyszerre a kutatás-fejlesztési tevékenység után a szociális hozzájárulási adókedvezmény és a kutatás-fejlesztési tevékenység társasági adókedvezménye.

Társadalombiztosítás

2023. december 1-től a minimálbér bruttó összege 266.800 forintra, a garantált bérminimum összege pedig 326.000 forintra emelkedett.

A bizalmi vagyonkezelés változásai

A módosítás az eddigi bemeneti adóztatás helyett kimeneti adóztatást vezet be. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy adókötelezettség keletkezik majd abban az esetben, ha a kezelt vagyon induló tőkéjének terhére juttatnak bevételt a kedvezményezettnek és a juttatást megelőző 5 évben történik olyan vagyonátadás, aminek során a juttatott vagyonelemeket felértékelték és emiatt eszközérték növekmény keletkezett. A változás a 2023. szeptember 12. után létrejött bizalmi vagyonkezelőket érinti.

Helyi iparűzési adó

A változások a kötelező visszaváltási rendszerhez kapcsolódnak, egyrész fogalmak szintjén, másrészt a nettó árbevétel és az eladott áruk beszerzési értékének meghatározásával összefüggésben.
A társasági adóban bevezetett új K+F adókedvezményhez kapcsolódóan az adókedvezmény igénybevétele esetén a helyi iparűzési adó alapja nem csökkenthető az alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költségével.

Egyszerűsített foglalkoztatás

2024-től az egyszerűsített foglalkoztatás után fizetendő külön közteher szociális hozzájárulási adónak minősül. A közterhet továbbra is az Efo tv. szabályai szerint kell majd teljesíteni és a szociális hozzájárulási adó kedvezményei nem alkalmazhatóak rá.

Általános forgalmi adó

Elindult az eÁFA rendszer, így 2024.01.01-től ezen a felületen is lesz lehetőség a bevallás benyújtására. Fontos, hogy a NAV által összeállított tervezet csak a jóváhagyással véglegesedik, ennek elmulasztása esetén a NAV törli az adónyilvántartást és az összeállított eÁfa-bevallás tervezetet a bevallási határidőt követő hónap utolsó napján.
Egy további lehetőség az eÁfa rendszerhez kapcsolódva, hogy egy szabványosított fájlt is fel lehet majd tölteni a NAV felületére közvetlen számítógépes kapcsolaton keresztül (M2M), amelynek NAV általi adatellenőrzését követően, az adózó véglegesíthet azt és áfa bevallásként funkcionálhat.

E-pénztárgép
A törvényváltozás számos általános és technikai rendelkezést tartalmaz a 2024. július 1-jétől bevezetésre kerülő úgynevezett e-pénztárgép rendszerek használatának feltételeiről. A tervek szerint ezek az új típusú e-pénztárgépek a jelenlegi online pénztárgépek helyébe lépnek. Bevezetésre kerül az e-nyugta lehetősége. E-nyugta kiállítása, kibocsátása csakis elektronikus úton történhet. Az e-nyugta a nyugtatárban érhető el vevői alkalmazás útján a vevők számára. A módosítás bevezeti továbbá a nyugtával egy tekintet alá eső okirat fogalmát, amely lehetővé teszi az adóalanyok számára, hogy a számlához hasonlóan nyugtát javító bizonylatot állítsanak ki.

Ingatlanhoz kapcsolódó tevékenységek fordított adózása
2024. január 1-től már, ha a hatósági engedély vagy bejelentés az szolgáltatás nyújtójának tevékenységéhez kapcsolódik, akkor megfordul a nyilatkozattételi kötelezettség és a szolgáltatásnyújtóját fogja terhelni.

Számviteli törvény

Kötelező visszaváltási rendszer
A törvény kiegészül a palackok és italos dobozok újrahasznosítható termékként és önkéntes visszaváltási díjas termékként való elszámolására vonatkozó szabályokkal, hiszen 2024 január 1-től indul a kötelező visszaváltási rendszer. Az új rendszerrel kapcsolatos gazdasági eseményeket főszabály szerint a termék nettó értékesítési vagy beszerzési árának módosításával kell elszámolni. A nem újrahasznosított termékek után a termék gyártója által a koncessziós jogosultnak fizetett kötelező visszaváltási díjak összegét egyéb ráfordításként, míg az esetlegesen keletkező EPR díjat igénybe vett szolgáltatásként kell elszámolni.

Halasztott adó
A mérlegben – a társaság választásától függően – befektetett eszközként, vagy hosszú lejáratú kötelezettségként lehet kimutatni azokat a halasztott adókat, amelyek a jövőben az eszköz vagy kötelezettség könyv szerinti értéke és a számított könyv szerinti értéke közötti különbség miatt csökkentik vagy növelik a nyereségadó kötelezettséget. A halasztott adó szabályok alkalmazását a számviteli politikában szükséges rögzíteni. Fontos részletszabály, hogy a halasztott adószabályokat már a 2023-ban induló üzleti évre is lehet alkalmazni.

Összeállításunk kizárólag tájékoztatás céljából készült, nem minősül adótanácsadásnak.

2023. december 10.

transzferár bejegyzett könyvvizsgáló

Papp-Vida Csilla
adószakértő, bejegyzett könyvvizsgáló

További tartalmak