Évközi könyvvizsgálat

Jelen írásunkban könyvvizsgálói munkafolyamat egyik fontos fázisát, az évközi (interim) könyvvizsgálat célját, és partnereink számára is elérhető hasznát mutatjuk be, és engedünk bepillantást munkafolyamatainkba.

Az elmúlt két évben a könyvvizsgálati digitalizáció sokat fejlődött, és rengeteg új informatikai jellegű tudást, tapasztalatot szereztünk. Munkánk során a papíralapú dokumentumok helyett elektronikus dokumentumokból dolgozunk, és elsősorban szoftveres megoldásokat, bizonyítékszerzési eszközöket használunk a rendszervizsgálathoz, elemzésekhez.

Újdonságként jelent meg a Webposta kommunikációs rendszer, ami lehetővé teszi ügyfeleink számára az elektronikus adatok, információk és üzenetek egyszerű, de biztonságos küldését.

Az évközi vizsgálat célja elsősorban a könyvvizsgált cégnek, az ott zajló folyamatoknak, és különösen az előző időszak óta bekövetkezett változásoknak a megismerése és a tapasztaltak alapján a könyvvizsgálat megtervezése, vagy a terv módosítása és az év végi audit megalapozása.

Az évközi könyvvizsgálatokat az év első időszakának (1-7, vagy 1-8 hónap) könyvelési állománya alapján végezzük el, lehetőség szerint az xml formátumban kapott adatokból, ennek hiányában excel állományból dolgozunk. Az állományokból számos számszaki adatot nyerünk.

Az első feladat a tervezés és elemzés után a lényegesség meghatározása. Lényegesség alapjául szolgáló mutató a cég profiljától, eszközeinek és forrásainak szerkezetétől, végső soron a beszámolót „olvasó”, felhasználó becsült igényeitől függ. A mutató képezhető pl. árbevételből, adózott eredményből, mérleg főösszegből, az éves viszonyítási alapot képező adat becslése mellett. A lényegesség meghatározásával ugyanis elkerülhető mind a túlvizsgálat (hogy olyan tételt is vizsgálunk, ami nem releváns), mind pedig az alulvizsgálat (hogy nem kellő mélységben végezzük el a vizsgálatot).

Az eljárás nem terjedhet ki minden könyvelési tétel vizsgálatára, ezért a lényegességet figyelembe véve ún. mintavételes eljárással véletlenszerűen választjuk ki a részhalmazt (mintát), amit megvizsgálunk. Ebben segítségünkre van az irodánk által kifejlesztett, automatizált excel táblázat, ami biztosítja, hogy a kiválasztott tételek reprezentálják a teljes adatállományt.

A kiválasztott tételekhez kérjük be a számlákat, bizonylatokat, és egyéb dokumentumokat, információkat. A könyvvizsgálati mintavételezés alkalmazásakor a könyvvizsgáló célja, hogy az észszerű alapot nyújtson számára arra a sokaságra vonatkozó következtetések levonásához, amelyből a mintát kiválasztja.

Az évközi audit egyik előnye, hogy az ekkor feltárt hibák még egyszerűbben javíthatóak az év végéig. A másik előnye viszont épp az, hogy a teszteléssel, és minták megfelelő kiválasztásával kevesebb tétel vizsgálata marad az egyébként is sűrű év végi könyvvizsgálati időszakra. Az őszi időszakban meg tudjuk nézni például a nyitás, a növekedések, a csökkenések, az értékhatár feletti tételek bizonylatait, valamint a hozzájuk tartozó elszámolás helyességét.

A számszaki ellenőrzések és felkínált elemzési adatok, nemcsak tovább növelik a munkánk hatékonyságát, de emellett értéket teremtenek partnereink vagy könyvelője felé, hiszen további kérdéseket fogalmazunk meg, amivel az adott ügylet új megvilágításba kerülhet, vagy ha visszajelzést adunk egy elkönyvelt tételről.

Az ellenőrzött cég tulajdonosaival, képviselőivel, számviteli és más szakembereivel történő személyes megbeszélésekre, konzultációkra is a legjobb időszak – tapasztalatunk szerint – az év közi könyvvizsgálat időszaka.

2022. október 4.

transzferár bejegyzett könyvvizsgáló

Papp-Vida Csilla
adószakértő, bejegyzett könyvvizsgáló

Tekintse meg szolgáltatásainkat!

További tartalmak