Könyvvizsgálati tevékenységeink:

 • gazdasági társaságok, szövetkezetek éves beszámolóinak könyvvizsgálata (nemzetközi beszámolók – IAS/IFRS – is),
 • közbenső mérlegek könyvvizsgálata,
 • átalakulás vagyonmérlegének, vagyonleltárának könyvvizsgálata,
 • gazdálkodó szervezetek működésének átvilágítása,
 • cégértékelés, vagyonértékelés,
 • pályázatok elszámolásának könyvvizsgálói ellenőrzése,
 • számviteli szakvélemény elkészítése.

Adószakértői, adótanácsadói tevékenység:

 • gazdasági társaságok, más gazdálkodó szervezetek számára adó-audit készítése,
 • NAV ellenőrzéssel le nem zárt évek adókötelezettségeinek átfogó ellenőrzése,
 • könyvvizsgáló melletti adótanácsadás, külön szerződéssel és felelősségvállalással,
 • adóoptimalizálás, cégstruktúra tervezése, átalakítása,
 • kapcsolt vállalkozások egymás közötti árainak adójogi vizsgálata, transzferár nyilvántartás készítése,
 • közreműködés az adójogi eljárásokban, észrevétel, fellebbezés, kereset benyújtása.